CV Kandydata

Prześlij CV!

Zarejestruj się w bazie kandydatów!


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoTrust Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-326), ul. Stopnicka 14/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000801598 w celu prowadzonej rekrutacji.
Równocześnie oświadczam, że:
1. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody na przeprowadzenie rekrutacji;
2. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie;
3. Zdaję sobie sprawę, że moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesów rekrutacji, na które wyrażona została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowej zgody, z tym zastrzeżeniem, że zakończeniu rekrutacji bądź odwołaniu zgody dane mogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi jak i tych przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą, przeciwko administratorowi.
4. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: odo@sotrust.pl;

|Pokaż więcej|

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoTrust Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w we Wrocławiu (53-326), ul. Stopnicka 14/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000801598 w celu przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: odo@sotrust.pl

|Pokaż więcej|


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SoTrust Sp. z o. o. sp. k. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (w szczególności dotyczącymi rynku rekrutacji) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez SoTrust Sp. z o. o. urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: odo@sotrust.pl

|Pokaż więcej|


Zgadzam się na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z SoTrust Sp. z o.o. Zgadzam się na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych – w powyższym celu lub celach – przez inne podmioty współpracujące oraz będące partnerami firmy SoTrust Sp. z o.o. sp.k. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: odo@sotrust.pl

|Pokaż więcej|


Porozmawiajmy o ofercie pracy dla Ciebie

TALK & ACTION to nasze DNA